Rutgers WPF

Rutgers WPF, voorheen de Rutgers Stichting, is een Nederlands kenniscentrum voor seksualiteit. Zij richt zich enerzijds op voorlichting rond seksualiteit, anticonceptie, SOA's en ongewenste zwangerschappen. Anderzijds maakt zij zich hard voor seksuele en reproductieve rechten.

Doelstelling

Rutgers WPF vindt dat iedereen recht op seks heeft, ongeacht seksuele oriëntatie.
Zij ondersteunt 'niet-heteroseksuele groepen' vanuit een benadering dat eenieder de individuele vrijheid heeft om zijn seksuele rechten te mogen uitoefenen.

Het 'recht op seks, ongeacht seksuele oriëntatie' voor 'eenieder' kent daarbij nauwelijks grenzen.

De NVSH, waaruit Rutgers WPF is ontstaan, ziet nagenoeg alle soorten van seksueel gedrag waaronder homofilie, pedofilie en incest als 'normale' uitbreidingen van het repertoire aan lustbelevingen die waardering verdienen in plaats van afkeuring.

Vooralsnog stelt Rutgers dat zij vooral werkt aan de sociale acceptatie van LHBT'ers, (Lesbi, Homo, Biseksueel en Transgender).

Beïnvloeding beleid en publieke opinie

Rutgers WPF probeert haar doelen o.a. te bereiken door het beïnvloeden van het beleid en de publieke opinie. Uit hun financieel jaaroverzicht blijkt dat zij jaarlijks zo'n 1,2 miljoen euro besteden aan beïnvloeding van beleid en publieke opinie.

Eén van de behaalde resultaten is dat de overheid eind 2012 de kerndoelen voor het onderwijs heeft gewijzigd. Hiermee zijn scholen verplicht om aandacht te besteden aan seksuele voorlichting en seksuele diversiteit. Rutgers WPF is blij met het 'eerste' resultaat, maar zou graag zien dat de overheid nog meer gaat sturen op de onderwerpen en de inhoud die op scholen besproken moet worden.

Financiering

Voor haar werkzaamheden ontvangt Rutgers WPF diverse overheidssubsidies. Daarnaast ontvangt zij inkomsten via donoren en opdrachtgevers, waaronder de Nationale Postcode Loterij, Kinderpostzegels en het FWOS.

Het FWOS, voorheen de Dr. Edward Brongersma Stichting, werd opgericht door oud senator Brongersma, die bekend stond als pedofiel en pleitbezorger voor de acceptatie van o.a. pedofilie.
De stichting had indertijd ten doel: "de bevordering van de wetenschappelijke bestudering en publicaties m.b.t. seksuele relaties tussen volwassen en jeugdigen".

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie kunt u vinden op:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Rutgers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rutgers_WPF
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rutgers_Stichting
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Vereniging_voor_Seksuele_Hervorming
http://nl.wikipedia.org/wiki/Edward_Brongersma